A LA UNE   𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑                                                           𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑                                                                                        𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑                                                                                        𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑                                                                                        𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑                                                                                        𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑                                                                                        𝟏𝟗𝟓𝟗 - 𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝟔𝟓 𝐓𝐀𝐎𝐍𝐀𝐍' 𝐍𝐘 𝐅𝐎𝐈𝐁𝐄𝐌-𝐏𝐈𝐓𝐎𝐍𝐃𝐑𝐀𝐍𝐀 𝐀𝐍𝐊𝐀𝐏𝐎𝐁𝐄 𝐌𝐈𝐒𝐀𝐇𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐍𝐀𝐑𝐀𝐇𝐀-𝐌𝐀𝐒𝐎 𝐍𝐘 𝐅𝐈𝐓𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐀𝐌-𝐁𝐎𝐋𝐀𝐌-𝐏𝐀𝐍𝐉𝐀𝐊𝐀𝐍𝐀 | 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑

20/06/2024

DRCF MENABE __ CRGP


13/06/2024

DRCF 𝐒𝐀𝐕𝐀 / INDDL
Fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo tompon’andraikim-panjakana eo anivon’ny faritra SAVA nahazo fiofanana momba ny ‘Andragogie’


09/06/2024

DRCF ANDROY __ CRGP


24/05/2024

DRCF ANOSY __ CRGP


23/05/2024

DRCF MELAKY / MPISEHATRA EO AMIN'NY TSENAM-BARO-PANJAKANA


21/05/2024

HOTEL DES FINANCES __ DRCF FARITRA MATSIATRA AMBONY


03/04/2024

👥 DRCF eo anivon'ny Ministeran'ny Fitsinjaram-pahefana sy ny Fanajariana ny Tany (MFFT) _____ Fihaonana fampitam-baovao sy fifanakalozan-kevitra


22/04/2024

👥 DRCF ITASY ___ atrik'asa fifanakalozana mahakasika ny fitantanana sy ny fampiasana ny volam-panjakana


18/04/2024

👥 DRCF MATSIATRA AMBONY___Fihaonana tamin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny lafin'ny fitantanam-bolam-panjakana


17/04/2024

POSTE DE CONTROLE FINANCIER NOSY BE __ CEB 2024


15/04/2024

'Contrôle Financier pour le Développement' 👥 'NY ASAKO RAHAMPITSO'


09/04/2024

DRCF_BONGOLAVA Fihaonana niaraka tamin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny lafin'ny fitantanam-bolam-panjakana


05/04/2024

DRCF_ANOSY Fanatsarana ny fomba fiasa anatiny


03/04/2024

DGCF eo anivon'ny Ministeran'ny Fitsarana 👥 DRCF Melaky __ CEB 2024


26/03/2024

DRCF ANALANJIROFO - Fampiofanana ireo mpiantsehatra amin'ny fitantanam-bolam-panjakana sy ireo Ben'ny Tanàna rehetra ao anatin'ny distrika Vavatenina.


22/03/2024

DRCF - Club Régional da la Gestion Publique (CRGP)


22/03/2024

DRCF MELAKY __ Dinik'asa mahakasika ny CTD sy ny STD


12/03/2024

DRCF - Club Régional da la Gestion Publique (CRGP)


05/03/2024

DRCF - Club Régional da la Gestion Publique (CRGP)


02/03/2024

FANAMAITSOANA AN'I MADAGASIKARA - AKON'NY FAMBOLEN-KAZO NATAON'IREO DRCF


01/03/2024

BIANCO - DGCF | 👥 FIZARAM-BAOVAO FAMPAHAFANTARANA NY ADY AMIN'NY KOLIKOLY


29/02/2024

FANDRAISAN’NY DELEGASIONAM-PARITRY NY CONTROLE FINANCIER ANJARA AMIN’NY DINIKA ENTINA HANATSARANA NY FANATANTERAHANA NY TETI-BOLA DREN ATSINANANA 2024


23/02/2024

FAMBOLEN-KAZO 2024 - DGCF MANEFA NY ADIDINY AMIN’NY FANAMAITSOANA AN’I MADAGASIKARA


20/02/2024

DELEGASIONAM-PARITRY NY CONTROLE FINANCIER AMORON'I MANIA - 'GROUPE TECHNIQUE ELARGI DES FINANCES PUBLIQUES' (GTEFP) AMORON'I MANIA


17/01/2024

PARTICIPATION DU CONTROLE FINANCIER A L'ATELIER DE RENFORCEMENT DES COMPETENCES DES ACTEURS BUDGETAIRES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE AU NIVEAU CENTRAL


18/10/2023

[FITANTANANA NY MPIASAM-PANJAKANA] DGCF - FANOMEZANA 'VISA FINANCIER' AO AMIN'NY RINDRAM-BAIKO AUGURE


10/10/2023

DRCF MENABE - Nahazo trano fiasana vaovao


03/10/2023

BIANCO - MEF/DGCF
FANAOVAN-TSONIA NY PAIK'ADY ANATINY ENTINA MIADY AMIN'NY KOLIKOLY


29/09/2023

DRCF ITASY - Club Régional de la Gestion Publique (CRGP) - FIHAONANA TAMIN'IREO MPISEHATRA EO AMIN'NY FITANTANAM-BOLAM-PANJAKANA


28/09/2023

DGCF ITASY - VONDROMBAHOAKAM-PARITRA ITSINJARAM-PAHEFANA FARITRA ITASY


05/09/2023

RAKIBOLANA : un nouvel outil au service des rédacteurs


17/08/2023

FANAKAIKEZANA NY MPILA RAHARAHAM-PANJAKANA
Faritra ANDROY


14/08/2023

DGCF - Hôtel des Finances, Faritra DIANA
Velirano faha-3 "Fanjakana manakaiky Vahoaka"


02/08/2023

DGCF MADAGASIKARA - PLAN NATIONAL DE DECENTRALISATION EMERGENTE (PNDE)
Dinika arak'asa nirarahan'ny Tale jeneralin'ny Contrôle Financier tamin'ireo delegem-paritra


26/07/2023

Décret n°2023-893
Abrogeant les dispositions du décret n°2021-309 du 17 mars 2021 et portant nomination des Délégués Centraux et des Délégués Régionaux du Contrôle Financier


21/06/2023

𝗩𝗘𝗟𝗜𝗥𝗔𝗡𝗢 𝗙𝗔𝗛𝗔𝗧𝗘𝗟𝗢。𝗙𝗔𝗡𝗝𝗔𝗞𝗔𝗡𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗜𝗞𝗬 𝗩𝗔𝗛𝗢𝗔𝗞𝗔
FARITRA VATOVAVY : HISOKATRA TSY HO ELA NY DELEGATION REGIONALE DU CONTROLE FINANCIER DRCF MANANJARY


06/07/2023

FANAMAFISANA NY MAHA ‘CONSEILLER FINANCIER’ NY DGCF
POSTE DE CONTROLE FINANCIER NOSY BE – FIHAONANA TAMIN’IREO ‘ACTEURS BUDGETAIRES’ ANY AMIN’NY FARITRA


28/06/2023

RAPPORT D'ACTIVITES DE LA DIRECTION GENERALE DU CONTROLE FINANCIER - Année 2022


08/06/2023

𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗨 𝗙𝗠𝗜
PARTICIPATION DU CONTROLE FINANCIER A L' ATELIER DE REFLEXION ET D'ECHANGES SUR LA CHAINE DE LA DEPENSE


08/06/2023

DRCF ATSINANANA: RENCONTRE AVEC LES ACTEURS BUDGETAIRES


07/06/2023

DRCF BOENY: FANJAKANA MANAKAIKY NY VAHOAKA


$

26/05/2023

CONTROLE A POSTERIORI - PREMIER SEMESTRE 2023


09/05/2023

FANAFAINGANANA NY FANOMEZANA NY 'VISA DU CONTROLE FINANCIER'


14/04/2023

DGCF MIARA-MIASA AMIN'NY SAMPAN-DRARAHAM-PANJAKANA REHETRA


06/04/2023

#DRCF_MELAKY DGCF MANAKAIKY HATRANY IREO 'ACTEURS BUDGETAIRES'


05/04/2023

DGCF MANAKAIKY HATRANY IREO 'ACTEURS BUDGETAIRES'


16/02/2023

PRESENTATION DE LA PLATEFORME EN LIGNE e-GP AUX AGENTS DE LA DGCF


31/01/2023

CEB 2023 - CONTRIBUTION DE LA DGCF A LA FORMATION DES ACTEURS BUDGETAIRES


 Questionnaire en ligne de satisfaction des usagers

 INFOS UTILES